Aktualności
INFORMACJA – KOREKTA PLANU TRENINGOWEGO KP „Neptun”
 INFORMACJA – KOREKTA PLANU TRENINGOWEGO KP „Neptun”
W okresie „Ferii Zimowych 2021”
11 – 15 stycznia 2021 roku
 
W związku z trwającą AWARIĄ wentylacji na pływalni SP nr 11, treningi dla Zawodników KP „Neptun” (posiadających licencje PZP), realizowane są na salce gimnastycznej i hali sportowej SP nr 11.
Obiekty sportowe (salka i hala sportowa) użyczone zostały dla naszych zawodników, celem realizacji treningów i zajęć ogólnorozwojowych. Od dnia 11 stycznia 2021 roku ulegają zamianie godziny treningów dla grupa „A” i „B”. Szczegółowy Plan treningowy podajemy w poniższej tabeli.
 
DATY TRENINGÓW, miejsce treningu
GRUPA „A”
GRUPA „B”
11.01.2021r. – Salka gimnastyczna
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
11.01.2021r. – Hala sportowa
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
12.01.2021r. – Salka gimnastyczna
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
12.01.2021r. – Hala sportowa
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
13.01.2021r. – Salka gimnastyczna
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.01.2021r. – Hala sportowa
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.01.2021r. – Salka gimnastyczna
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
14.01.2021r. – Hala sportowa
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
14.01.2021r. – Salka gimnastyczna
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
14.01.2021r. – Hala sportowa
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
 
UWAGA:
a)    W przypadku zaistnienia zmian dotyczących realizacji treningów, informacje przekazywane będą na bieżąco zawodnikom, podczas treningu. 
KP Neptun 09.01.2021 r. 22:16
INFORMACJA – „Ferie Zimowe 2021”, 04 – 15 stycznia 2021 roku
1609680310.JPG
INFORMACJA – TRENINGI I ZAJĘCIA KP „Neptun”
W okresie „Ferii Zimowych 2021”
04 – 15 stycznia 2021 roku
 
Zawodnicy, członkowie Klubu Pływackiego „Neptun”, z chwilą ogłoszenia przez Premiera Rządu RP zmiany terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 z dotychczasowego terminu 18 – 29.01.2021r. na wspólny dla wszystkich województw termin, od 4 do 17 stycznia 2021 roku, kadra szkoleniowa klubu podjęła działania mające na celu organizację treningów, zajęć w okresie „Ferii zimowych 2021”.
Opracowany plan treningów i zajęć obejmował wszystkie grupy treningowe klubu. Założenia szkoleniowe przewidywały dwa treningi w wodzie dziennie oraz po jednym treningu na hali sportowe – każdego dnia, dla najstarszych grup, oraz trzy – cztery treningi w wodzie, w każdym tygodniu ferii z najmłodszymi zawodnikami. Nasze założenia i plany zostały zablokowane rozporządzeniami i decyzjami niezależnymi od klubu.
W związku z ogłoszeniem w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (Poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b) – zakaz korzystania z pływalni, z wyłączeniem członków kadry narodowej polskich związków sportowych).
Zarząd Polskiego Związku Pływackiego, Uchwałą nr 131/E/2020 z dnia 22.12.2020 r. powołał do Kadr Narodowych PZP WSZYSTKICH zawodników zarejestrowanych w Systemie Ewidencji Zawodników PZP (posiadających licencje PZP) z rocznika 2011 i starszych. Uchwała oraz listy zawodników powołanych do Kadr Narodowych z poszczególnych OZP i klubów zostały opublikowane na stronie PZP.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisów ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Ministerstwo Sportu wydało komunikat odnoszący się do zgłaszanych wątpliwości
https://www.gov.pl/web/sport/informacja-o-rozporzadzeniu-ministra-edukacji-w-sprawie-obostrzen-w-czasie-ferii(link is external) ).
Jednocześnie PZP, prosi wszystkie OZP i Klubu posiadające Licencję PZP o zapoznanie się z nim i stosowanie do uregulowań prawnych wynikających z wyżej wymienionego Rozporządzenia. 
 
Szanowni Państwo, drodzy Zawodnicy Klubu Pływackiego „Neptun”, wprowadzony rozporządzeniem stan epidemii obejmuje obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określił zasady funkcjonowania – życia, ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy, które dotyczą wszystkich obywateli Polski. Nas jako Klub, Was jako zawodników dotyczą zapisy cytowane powyżej (ograniczenia korzystania z pływalni).
W wyniku podjętej uchwały przez Zarząd PZP, w treningach organizowanych w okresie ferii zimowych, prawo udziału mają jedynie zawodnicy powołani do Kadry Narodowej PZP. Poniżej zamieszczam listę „uprawnionych” do trenowania zawodników KP „Neptun” z rozbiciem na dwie grupy treningowe w okresie od dnia 04.01.2021r. do dnia 15.01.2021r. oraz Plan treningowy obowiązujący w w/w okresie. Zamieszczona lista zawodników KP „Neptun”, jest ostateczna. Lista obejmuje zawodników posiadających licencje PZP, którzy trenowali przed powołaniem do Kadry PZP.
 
Grupa treningowa „A”:
L.p.
Nazwisko i imię zawodnika
Rok urodzenia
Nr Licencji
1.
DROZD Mateusz
1994 / Masters
100816700109
2.
JAGODZIŃSKA Zuzanna
2004 / Pływanie
100816600111
3.
FRYMARKIEWICZ Kacper
2004 / Pływanie
100816700121
4.
PUCIATO Weronika
2004 / Pływanie
100816600126
5.
MALINOWSKI Bartosz
2001 / Pływanie
100816700149
6.
STODOLSKI Igor
2006 / Pływanie
100816700166
7.
OLCZAK Mateusz
2005 / Pływanie
100816700171
8.
PILIPCZAK Wiktor
2006 / Pływanie
100816700172
9.
SMOLARCZYK Wojciech
2006 / Pływanie
100816700180
10.
CZUCZWARA Hanna
2006 / Pływanie
100816600186
11.
KALAGA Karol
2007 / Pływanie
100816700191
12.
BARTECKI Hubert
2006 / Pływanie
100816700192
13.
WYRWICZ Maksymilian
2007 / Pływanie
100816700193
14.
ORŁOWSKI Bartosz
2007 / Pływanie
100816700194
15.
BIELENINIK Hanna
2007 / Pływanie
100816600205
16.
MALKO Wojciech
2006 / Pływanie
100816700220
17.
MAŚLANIK FILIP
2004 / Pływanie
100816700227
Podstawa: Załącznik nr 16 do Uchwały Zarządu PZP nr 131/E/2020 zatwierdzonej w dniu 22.12.2020 r.
 
 
Grupa treningowa „B”:
L.p.
Nazwisko i imię zawodnika
Rok urodzenia
Nr Licencji
1.
LASKOWSKA Katarzyna
2008 / Pływanie
100816600206
2.
MASŁOCHA Szymon
2008 / Pływanie
100816700207
3.
MAŁYSZ Jeremi
2008 / Pływanie
100816700209
4.
OLWERT Karolina
2008 / Pływanie
100816600210
5.
CHRZAN Zuzanna
2008 / Pływanie
100816600211
6.
WOŹNIAK Amelia
2008 / Pływanie
100816600212
7.
TOPORKIEWICZ Maksymilian
2008 / Pływanie
100816700213
8.
JANKIEWICZ Szymon
2009 / Pływanie
100816700215
9.
ŚWIĄTKIEWICZ Oliwia
2009 / Pływanie
100816600216
10.
KAPKA Adam
2009 / Pływanie
100816700217
11.
DROZD Joanna
2008 / Pływanie
100816600218
12.
ORŁOWSKA Celina
2009 / Pływanie
100816600221
13.
GRYGORCEWICZ Maksymilian
2009 / Pływanie
100816700222
14.
GOŁĄB Maria
2008 / Pływanie
100816600224
15.
RASZKA Aleksandra
2008 / Pływanie
100816600225
16.
ZOFIŃSKA Łucja
2009 / Pływanie
100816600228
17.
KOSTECKA Emilia
2010 / Pływanie
100816600229
18.
WARSIŃSKA Julia
2007 / Pływanie
100816600230
19.
JACEWICZ Oliwia
2009 / Pływanie
100816600231
20.
ŁUKASZUK Nela
2010 / Pływanie
100816600232
21
JAKUBCZAK Małgorzata
2010 / Pływanie
100816600233
22.
JUCHNIEWICZ Filip
2010 / Pływanie
100816700234
23.
WOŁYNIEC Jakub
2006 / Pływanie
100816700235
24.
PILIPCZAK Syndia
2010 / Pływanie
100816600236
25.
PUSZCZEWICZ Gromosław
2009 / Pływanie
100816700237
Podstawa: Załącznik nr 16 do Uchwały Zarządu PZP nr 131/E/2020 zatwierdzonej w dniu 22.12.2020 r.
 
 
DATY TRENINGÓW, miejsce treningu
GRUPA „A”
GRUPA „B”
04.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 10.30
10.30 – 12.00
05.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
07.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
08.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
11.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
12.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 10.30
10.30 – 12.00
13.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
14.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
15.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
 
Podstawa:
a)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 21 grudnia 2020 r. (Poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b).
b)    Uchwała Zarządu Polskiego Związku Pływackiego nr 131/E/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Kadry Narodowej Polskiego Związku Pływackiego w sportach pływackich.
 
 
KP Neptun 03.01.2021 r. 13:39
RADOSNYCH ŚWIĄT!
1608658614.jpg

NIECH TEN ŚWIĄTECZNY CZAS SPĘDZONY W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ NAPEŁNI WASZE SERCA SPOKOJEM I RADOŚCIĄ, DA WAM MOC I SIŁĘ DO POKONYWANIA LOSU PRZECIWNOŚCI DAJĄC W DARZE DUŻO MIŁOŚCI

CUDOWNEGO...POGODNEGO CZASU ŚWIĄTECZNEGO I ZDROWEGO ROKU 2021!!!

22.12.2020 r. 18:36
ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 14 LAT 18-20.12.2020 -OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
1608658433.jpg
    Pływalnia "Rawszczyzna" w Ostrowcu Świętokrzyskim była areną zmagań czternastoletnich pływaków z całego kraju.
  W zawodach wystartowało 578 zawodników ze 146 klubów z całej Polski.
  Klub Neptun i miasto Stargard reprezentowało dwoje pływaków Hanna CZUCZWARA i Igor STODOLSKI, których dotychczasowe wyniki pozwoliły na zakwalifikowanie się do grona startujących zawodników.
  Hania walczyła na dystansach 100 i 200 m styl, motylkowym oraz 200m styl. zmiennym, poprawiając dotychczasowe rekordy życiowe.
  Igor rywalizował na dystansach 50 i 100 m styl. grzbietowym o raz 100 m stylem motylkowym, gdzie na dystansie 50 m stylem grzbietowym wywalczył FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI, plasując się na 8 pozycji w kraju! BRAWO!

Opiekę nad Zawodnikami sprawował Trener Prowadzący Pan Zbigniew Markiewicz.

Serdecznie Gratulujemy Naszym Zawodnikom !

Życzymy Kolejnych Sukcesów!

22.12.2020 r. 18:33
Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 16-20.12.2020. OLSZTYN
1608658106.jpeg
 

  W dniach 16-20 grudnia w Olsztynie na Pływalni " Aquasfera" odbyły się "Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu.
  W zawodach wystartowało 356 zawodników z 77 klubów pływackich z całego kraju.
  Reprezentantem Klubu Neptun i miasta Stargard był, jako jedyny, Bartosz MALINOWSKI.
   Bartosz miał okazję rywalizacji z najlepszymi pływakami w kraju, startując w sześciu konkurencjach indywidualnych (50 i 100 m styl. dowolnym, 100 m styl. grzbietowym oraz 50,100 i 200 m styl. motylkowym)

           Gratulujemy i życzymy motywacji do dalszej ciężkiej pracy.

 

22.12.2020 r. 18:28
"Świąteczno - Noworoczne Zawody Pływackie" 20 grudnia 2020 roku
1608046217.jpg
     Świąteczno - Noworoczne Zawody Pływackie  KP Neptun

Stargard – 20 grudnia 2020 rok (NIEDZIELA)

Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 11, Os. Zachód B 15

           

godz.  10.00

– zapisy

godz.  10.30 – 11.15

– ROZGRZEWKA

godz.  11.20

– rozpoczęcie zawodów

godz.  11.25 – 14.25

ZAWODY

godz.  14.30

– Zakończenie zawodów

 

W zawodach startują zawodniczki i zawodnicy Klubu Pływackiego NEPTUN
w rocznikach:  2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 i 2001  [dziewczęta (K) i chłopcy (M) ].

- w zawodach prawo startu mają wyłącznie ZAWODNICY, którzy spełniają wymogi Regulaminu.
  

KP Neptun 15.12.2020 r. 16:30
Wiecej informacji w dziale archiwum
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019