Aktualności
INFORMACJA

   Szanowni Państwo, Rodzice, Zawodnicy, Członkowie Klubu Pływackiego NEPTUN,

     
   Informacje jakie uzyskałem w rozmowie z Dyrektor SP 11, Panią Jolantą Faryńską, jak również przekazy medialne wpłynęły na podjęcie przeze mnie decyzji. 
   Jestem świadom ewentualnych konsekwencji jakie będę musiał ponieść za moją decyzję, jednak informacja o zamknięciu pływalni do miesiąca wrzesień, oraz brak informacji o planowanym terminie i dacie powrotu uczniów do szkół wpłynęły na moje działania i decyzję. 
   Jako Prezes Klubu Pływackiego „Neptun”, podjąłem decyzję o czteromiesięcznym ZAWIESZENIU W PRAWACH I OBOWIĄZKACH CZŁONKA ZWYCZAJNEGO KP „NEPTUN” - wszystkich zawodników, członków zwyczajnych będących na ewidencji.

Poniżej przedstawiam szczegóły dotyczące zawieszenia:

- zawieszenie w prawach i obowiązkach następuje od dnia 01 maja 2020r. do dnia 30 sierpnia 2020r.;

- zawieszenie powoduje brak obowiązku, konieczności dokonywania wpłat składki członkowskiej przez okres czterech miesięcy;

- wszystkie dotychczasowe rezygnacje jakie wpłynęły do mnie lub zostały zgłoszone telefonicznie, zostały przyjęte i są ostateczne.

- Zarząd Klubu, Klub jako stowarzyszenie istnieje nadal, pracujemy zdalnie, funkcjonujemy w ograniczeniach epidemiologicznych, nadal realizując nasze cele;

- z chwilą umożliwienia organizacji zajęć i treningów dla uczniów, organizować i realizować będziemy zajęcia na lądzie;

- członkowie, którzy uważają o zasadności wsparcia klubu, mogą dokonywać przelewów środków finansowych na konto klubu jako darowiznę, sponsoring (wszystkie środki finansowe za miesiące marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień, jakie wpłyną do klubu przeznaczone zostaną na zakup sprzętu treningowego oraz na pokrycie kosztów udziału zawodników w zawodach pływackich po zakończeniu stanu epidemii). 


   Drodzy zawodnicy – uczniowie, jako Prezes Klubu, jednocześnie instruktor i wychowawca części z Was, szkoleniowiec mojej grupy, osobiście jestem zrozpaczony. Cały okres przygotowawczy, wszystkie treningi na jesieni 2019 roku, ciężko przepracowany okres zimowy, trud, wysiłek i ogromne zaangażowanie w okresie ferii zimowych, zwieńczone tytaniczną pracą na obozie w Wałczu, to wszystko razem miało zaprocentować na najważniejszych zawodach pływackich sezonu 2019/2020. Ja osobiście jak również Wasi szkoleniowcy, Pan Zbyszek, Pan Mateusz, Pan Daniel, motywowaliśmy Was do pracy, do zaangażowania w trening, obiecując wspaniałe wyniki w Letnich Mistrzostwach Polski, Drużynowych Mistrzostwach Województw, Ogólnopolskich Zawodach dzieci 10 – 11 lat.
   Wierzyłem ja, wierzyli w Was Wasi trenerzy, widzieliśmy Waszą ciężką pracę. Byliśmy na bardzo dobrej drodze do sukcesów.

   Z przykrością stwierdzam, iż sezon sportowy – pływacki 2019/2020 w wyniku wybuchu epidemii jest stracony. Jeśli tylko taka ma być cena, jaką zapłacimy za wybuch epidemii, to w perspektywie następnych sezonów, lat jest ona niewielka. Straciliście sezon, straciliście treningi, straciliście relacje międzyludzkie, ale jesteście ZDROWI.

   Zapewniam Was, że całym sercem, myślami jestem przy Was, wyczekuję tej chwili, tego dnia, gdy ponownie spotkamy się na treningu. Uważajcie na siebie, dbajcie o zdrowie, przestrzegajcie zaleceń i wytycznych.

               

Z poważaniem

/-/ Ireneusz DROZD
PREZES KP „Neptun”
 

KP Neptun 19.04.2020 r. 21:08
INFORMACJA!!!

 Szanowni Państwo, Członkowie, Zawodnicy, Rodzice Klubu Pływackiego NEPTUN.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski, a w konsekwencji zakazem zgromadzeń, spotkań, treningów od dnia 11 marca 2020 roku, zawiesiliśmy wszystkie treningi i zajęcia do odwołania.
W związku z licznymi zapytaniami rodziców odnośnie składki członkowskiej (obowiązku, zawieszenia, upustów) oraz pytań związanych z nierealizowaniem planu szkoleniowego i ewentualnych terminów i sposobów „odrabiania” zajęć, poniżej przedstawiamy stan prawny oraz odpowiadamy na dotychczasowe pytania.
Klub Pływacki „Neptun” swoją działalność opiera przede wszystkim na statucie KP „Neptun” oraz innych ustawach i przepisach określonych przez podmioty i instytucje stanowiące prawo w Polsce.

Zgodnie z zapisami Statutu KP „Neptun” (§ 10 pkt. 1, 2; § 15 pkt. 1 ppkt. 2, 5; § 18 pkt. 1; § 19 pkt. 1 ppkt. 1, 9; § 22 pkt. 2; § 33 pkt. 1,2), o składkach członkowskich wysokości, terminie i formie wpłaty, zwolnień, zawieszeń i ewentualnych upustach, bonifikatach, decyduje Walne Zebranie Klubu Pływackiego „Neptun”. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w dniu 16 lutego 2018 roku, Członkowie klubu podjęli uchwałę odnośnie składek.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, brakiem dokładnej daty lub przybliżonej daty czasu zakończenia stanu epidemii, a jednocześnie przestrzegając zapisów statutu, Uchwały WZSW Klubu, stan prawny wygląda następująco:

a)      Składki wpłacamy na dotychczasowych zasadach;

b)      Wysokość składki od dnia 01.01.2020r. wynosi 100,00 zł/m-c. Składka członkowska w/w określonej wysokości dotyczy wszystkich zawodników (członków);

c)      Zajęcia i treningi rozpoczniemy z chwilą udostępnienia pływalni, lub w formie zajęć i treningów na lądzie z chwilą zakończenia stanu epidemii;

d)     Zajęcia i treningi prowadzić będziemy do chwili zamknięcia dla nas (klubu) pływalni;

e)      Klub nie przewiduje i nigdy nie realizował zajęć i treningów jako „ODRABIANIE”. Wynika to z braku możliwości organizacyjnych, brak wolnych terminów, dni, godzin.

Szanowni zawodnicy, rodzice, członkowie KP „Neptun”, z chwilą powrotu normalnego funkcjonowania, wznowienia treningów i zajęć, w jak najszybszym terminie zorganizowane zostanie Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu. Głównym punktem NWZK będzie omówienie kwestii składek członkowskich. Jedynie Walne Zebranie może przyjąć stosowną uchwałę o zawieszeniu, obniżeniu lub innym sposobie obowiązku regulowania składki członkowskiej.
Takich uprawnień nie posiada Prezes Zarządu KP „Neptun”, Zarząd Klubu. Walne Zebranie Klubu jest uprawnione do podjęcie stosownej uchwały.


Za Zarząd
PREZES KP „Neptun”

/-/ Ireneusz DROZD

KP Neptun 07.04.2020 r. 17:45
INFORMACJA!!!
 OD DNIA DZISIEJSZEGO (11.03.2020 r.)WSZYSTKIE ZAJĘCIA KLUBU PŁYWACKIEGO " KP NEPTUN STARGARD " ODBYWAJĄCE SIĘ NA PŁYWALNI SP NR.11 W STARGARDZIE ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA!!!
KP Neptun 11.03.2020 r. 11:52
INFORMACJA!
   Z przykrością informujemy, że zgodnie z decyzją władz miasta Stargard odnośnie zagrożenia koronawirusem i odwołaniem wszystkich imprez masowych w mieście, zawody pływackie pn.
             "Stargardzka Liga Pływacka - 8 marca 2020 roku"
                     
             NIE  ODBĘDĄ SIĘ!

O zmianie terminu rozegrania zawodów poinformujemy na naszej stronie klubowej.
                                               
                              Zarząd Klubu KP Neptun
07.03.2020 r. 12:44
„STARGARDZKA LIGA PŁYWACKA – II RUNDA” - 08 marca 2020 roku
1582808249.jpg
     

 


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
 „STARGARDZKA LIGA PŁYWACKA – II RUNDA”
 
 
 
  1. Cel zawodów:
- popularyzacja sportu pływackiego,
- rozwijanie zainteresowań sportowych i rywalizacji w środowisku dzieci i młodzieży,
 
  1. Termin i miejsce zawodów:
Stargard – 08 marca 2020 rok (NIEDZIELA)
Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 11, Os. Zachód B 15
Dane techniczne pływalni:
                        - długość pływalni: 25 m
                        - ilość torów:             6
                        - temperatura wody: 26°C
 
  1. Organizator:
- Klub Pływacki „Neptun”
 
  1.  Współorganizatorzy:
- Urząd Miasta Stargard;
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Noblistów Polskich.
 
  1. Uczestnictwo:
- w zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież, uczniowie stargardzkich i gminnych szkół podstawowych oraz szkół średnich, roczników: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004; 2005; 2006; 2007; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 i młodsi
[dziewczęta (K) i chłopcy (M).
 
  1. Program zawodów:
 
 
02 lutego 2019 rok (Niedziela)
           
godz. 10.00
ZAPISY
godz. 10.30 – 11.00
– ROZGRZEWKA
godz. 11.10
– Rozpoczęcie zawodów
godz. 11.15 – 13.30
ZAWODY
godz. 12.00 – 14.00
- DEKORACJE (podczas rozgrywania zawodów)
godz.  14.15
– Zakończenie zawodów
 
  1. Regulamin:
·         zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP,
oraz „Regulaminem Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2019/2020”;
·         klasyfikacja wszystkich uczestników wg. niżej przedstawionego klucza:
a) młodzież, uczniowie szkół średnich (rocznik 2000 – 2004) - (grupa A) K, M;
b) młodzież i dzieci, uczniowie szkół podstawowych:
- rocznik 2005 – grupa B (K,M);
- rocznik 2006 – grupa C (K,M);
- rocznik 2007 – grupa D (K,M);
- rocznik 2008 – grupa E (K,M);
- rocznik 2009 – grupa F (K,M);
- rocznik 2010 – grupa G (K,M);
- rocznik 2011 – grupa H (K,M);
- rocznik 2012 – grupa I (K,M);
- rocznik 2013 – grupa J (K,M);
- rocznik 2014 i młodsi – grupa K (K,M);
 
·         każdy zawodnik startuje indywidualnie;
·         za każdy start, zawodnik otrzymuje punkty, wg. klucza (1m – 54 pkt,
2m – 52 pkt, 3m – 50 pkt. ,4m – 49 pkt., itd. 50m – 3 pkt.
·         w sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decyzje podejmowane będą w dniu zawodów przez naczelnika zawodów;
 
  1. Konkurencje:
 
1.    100 m – grzbietowym                                  – gr. A (K i M)
2.    100 m – grzbietowym                                  – gr. B (K i M)
3.    100 m – grzbietowym                                  – gr. C (K i M)
4.    100 m – grzbietowym                                  – gr. D (K i M)
5.    100 m – grzbietowym                                  – gr. E (K i M)
6.    50 m – grzbietowym                                    – gr. F (K i M)
7.    50 m – grzbietowym                                    – gr. G (K i M)
8.    25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. H (K i M)
9.    25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. I (K i M)
10.  25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. J (K i M)
11.  25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. K (K i M)
12.  25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. L (K i M)
13. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. A (K i M)
14. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. B (K i M)
15. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. C (K i M)
16. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. D (K i M)
17. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. E (K i M)
18. 50 m – motylkowym   (zawodnicy KP Neptun) – gr. F (K i M)
19. 50 m – motylkowym   (zawodnicy KP Neptun) – gr. G (K i M)
 
 
UWAGA:
- Zawodnicy roczników 2011, 2012, 2013, 2014 i MŁODSI mogą startować
     z wykorzystaniem przyborów (deska, makaron) – decyduje zawodnik;
-   Start do wyścigu może odbywać się z wody – decyduje zawodnik.
 
  1. Nagrody:
1)    dekoracje indywidualne dokonywane po rozegraniu konkurencji,
2)    uczestnicy zawodów, we wszystkich grupach dekorowani są wg. niżej podanej zasady:
a)    dekoracja uczniów nie będących zawodnikami (KP „Neptun”)
b)    dekoracja zawodników KP „Neptun,
 
3)    w każdych kolejno rozgrywanych zawodach „Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2019/2020”, wszyscy uczestnicy otrzymują DYPLOMY, za zajęte miejsce
w poszczególnych klasyfikacjach (dekoracjach);
 
4)    w każdych kolejno rozgrywanych zawodach „Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2019/2020”, uczestnicy zajmujący:
·         miejsca I - III w poszczególnych klasyfikacjach otrzymują MEDALE:
o   klasyfikacja medalowa I – dla uczniów nie będących zawodnikami
KP „Neptun”;
o   klasyfikacja medalowa II – dla zawodników KP „Neptun”,

  1. Zasady finansowania:
a)     Koszty organizacyjne ponosi organizator;
b)     Opłatę startową w wysokości 5,00 zł (pięciu) każdy z uczestników dokonuje przed przystąpieniem do zawodów, każdorazowo.
                         
 
 
                                                                              Zapraszamy do udziału w zawodach! 
KP Neptun 27.02.2020 r. 13:12
PLAN ZAJĘĆ TRENINGOWYCH KP „Neptun” w okresie 10 – 21.02.2020 rok
  
PLAN ZAJĘĆ TRENINGOWYCH KP „Neptun” w okresie 10 – 21.02.2020 rok
 
Poniedziałek
10.02.2020r.
Wtorek
11.02.2020r.
Środa
12.02.2020r.
Czwartek
13.02.2020r.
Piątek
14.02.2020r.
Grupa 1 – Zbigniew MARKIEWICZ
6.15 – 10.00
Pływalnia
6.15 – 10.00
Pływalnia
6.15 – 10.00
Pływalnia
6.15 – 10.00
Pływalnia
6.15 – 10.00
Pływalnia
15.15 – 17.00
Pływalnia
15.15 – 17.00
Pływalnia
15.15 – 17.00
Pływalnia
15.15 – 17.00
Pływalnia
15.15 – 17.00
Pływalnia
Grupa 2 – Mateusz PAROBIEC
6.30 – 7.45
Pływalnia
6.30 – 7.45
Pływalnia
6.30 – 7.45
Pływalnia
6.30 – 7.45
Pływalnia
6.30 – 7.45
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
Grupa 3 – Ireneusz DROZD
7.45 – 10.00
Pływalnia
7.45 – 10.00
Pływalnia
7.45 – 10.00
Pływalnia
7.45 – 10.00
Pływalnia
7.45 – 10.00
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
Grupa 4 – Daniel WOŹNIAK
8.30 – 10.00
Pływalnia
8.30 – 10.00
Pływalnia
8.30 – 10.00
Pływalnia
8.30 – 10.00
Pływalnia
8.30 – 10.00
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
16.45 – 18.15
Pływalnia
Grupa NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
X
X
18.15 – 19.45
18.15 – 19.45
X
Poniedziałek
17.02.2020r.
Wtorek
18.02.2020r.
Środa
19.02.2020r.
Czwartek
20.02.2020r.
Piątek
21.02.2020r.
TYDZIEŃ WOLNY (Obóz sportowy „WAŁCZ 2020”)
 
 
 
KP Neptun 09.02.2020 r. 16:41
Wiecej informacji w dziale archiwum
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019