Regulamin zawodów pływackich z cyklu
„STARGARDZKA LIGA PŁYWACKA”
Edycja 2022/2023
 
 
I. Cel zawodów:
- upowszechnienie pływania na terenie Miasta i Gminy Stargard,
- rozwijanie zainteresowań sportowych i rywalizacji w środowisku dzieci.
 
II. Teren działania:
- Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 11, im. Noblistów Polskich,
Os. Zachód B 15, Stargard
 
III. Termin:
·      Niedziele roku szkolnego 2019/2020 za wyjątkiem świąt (wg kalendarza imprez i zawodów KP „Neptun” na sezon pływacki 2019/2020) – informacje o zawodach zamieszczana będzie na stronie internetowej klubu oraz przekazywana zawodnikom podczas treningów.
·      Zawody składają się z 3 edycji i Finału :
a)     Zimowej ( 29 stycznia 2023r.)
b)     Wiosennej (13 marzec 2023r.)
c)      Wiosennej ( 30 kwiecień 2023r.)
d)     FINAŁ - 21 maj 2023r.
 
IV. Organizator:
- Klub Pływacki „Neptun”
 
V. Współorganizatorzy:
- Urząd Miasta Stargard;
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Noblistów Polskich.
 
VI. Regulamin:
 
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP,
oraz „Regulaminem Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2021/2022”;
- w zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież, uczniowie stargardzkich szkół podstawowych oraz szkół średnich, roczników: 2003, 2004; 2005; 2006; 2007; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i młodsi [dziewczęta (K) i chłopcy (M).
- klasyfikacja wszystkich uczestników wg. niżej przedstawionego klucza:
a) młodzież, uczniowie szkół średnich (rocznik 2003 – 2007) - (grupa A) K, M;
b) młodzież i dzieci, uczniowie szkół podstawowych:
- rocznik 2008 – grupa B (K,M);
- rocznik 2009 – grupa C (K,M);
- rocznik 2010 – grupa D (K,M);
- rocznik 2011 – grupa E (K,M);
- rocznik 2012 – grupa F (K,M);
- rocznik 2013 – grupa G (K,M);
- rocznik 2014 – grupa H (K,M);
- rocznik 2015 – grupa I (K,M);
- rocznik 2016 i młodsi – grupa J (K,M);
 
- każdy uczestnik startuje indywidualnie,
- każdy z uczestników przed przystąpieniem do zawodów, każdorazowo wnosi opłatę startową w wysokości 10,00 zł.
- za każdy start, zawodnik otrzymuje punkty, wg. klucza (1m – 54 pkt,
2m – 52 pkt, 3m – 50 pkt. ,4m – 49 pkt., itd. 50m – 3 pkt.
 
VII. Program (konkurencje):
 
1.      ZAPISY I ROZGRZEWKA – czas podany zostanie każdorazowo
w Komunikacie organizacyjnym SLP – poszczególnych rund.
 
2. KONKURENCJE – podane zostaną w Komunikacie organizacyjnym SLP – poszczególnych rund. Dla zawodników KP „Neptun” konkurencje dostosowane zostaną do realizowanego planu treningowego (ustala kadra szkoleniowa).
Dla uczestników zawodów, uczniów którzy nie są zawodnikami
KP „Neptun”, konkurencje przedstawiają się następująco:
 
a)    Dzieci rocznik 2015 – 2016 i młodsze:
- na przestrzeni całej Edycji SLP , pływanie na dystansie 25 m stylem dowolnym
 
b)   Zawodnicy rocznik 2010 – 2014:
- w początkowej fazie rozgrywania zawodów, przewidujemy pływanie
na dystansie 25m z wykorzystaniem przyborów do pływania (deski, „bananki”) a od miesiąca marca, dla klas II: pływanie 25 m stylem dowolnym i grzbietowym, dla klas III: pływanie 50 m stylem dowolnym i grzbietowym.
 
c)     Zawodnicy rocznik 2003 – 2009:
- na przestrzeni całej Edycji SLP, pływanie na dystansach
50 m stylem dowolnym.
 
3.    DEKORACJA - podczas trwania zawodów;
 
4.    Program zawodów, będzie podawany każdorazowo, z tygodniowym wyprzedzeniem.
 
VIII. Sprawy finansowe:
- koszty organizacji zawodów pokrywa KP „Neptun”;
- każdorazowo przed przystąpieniem do zawodów, każdy z uczestników przed przystąpieniem do zawodów, każdorazowo wnosi opłatę startową w wysokości 10,00 zł.

IX. Punktacja:
 
INDYWIDUALNA:
- za każdy start, zawodnik otrzymuje punkty, wg. klucza (1 miejsce – 54 pkt,
2 miejsce – 52 pkt, 3 miejsce – 50 pkt. ,4 miejsce – 49 pkt., itd. 50 miejsce –
3 pkt.
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
a)    zawodniczka/zawodnik musi zostać sklasyfikowana/y w co najmniej dwóch rundach.
b) o wyniku końcowym decyduje suma punktów zdobytych przez danego zawodniczkę/zawodnika.
c)    w przypadku gdy zawodniczka/zawodnik będą posiadać taką samą ilość punktów o zwycięstwie decyduje ilość miejsc pierwszych.
 
X. Nagrody:
 
1)    dekoracje indywidualne dokonywane po rozegraniu kolejnych zawodów,
2)    uczestnicy zawodów, we wszystkich grupach, podczas kolejnych rund SLP dekorowani są wg. niżej podanej zasady:
a)    dekoracja uczniów nie będących zawodnikami (KP „Neptun”)
b)    dekoracja zawodników KP „Neptun,
 
3)    w każdych kolejno rozgrywanych zawodach „Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2022/2023”, wszyscy uczestnicy otrzymują DYPLOMY,
za zajęte miejsce w poszczególnych klasyfikacjach (dekoracjach);
 
4)    w każdych kolejno rozgrywanych zawodach „Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2022/2023”, uczestnicy zajmujący miejsca I - III
w poszczególnych klasyfikacjach otrzymują MEDALE:
·         klasyfikacja medalowa I – dla uczniów nie będących zawodnikami KP „Neptun”;
·         klasyfikacja medalowa III – dla zawodników KP „Neptun”,

5)    w miesiącu maj 2023 roku, po rozegraniu 3 (trzech) Rund zawodów „Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2022/2023”, rozegrany zostanie FINAŁ.
 
6)    kwalifikację do startu w „Finale Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2022/2023” otrzymuje najlepszych sześcioro zawodników
w poszczególnych grupach wiekowych dziewcząt i chłopców, bez podziałów na uczniów trenujących „zawodników” i uczniów nie trenujących, którzy uzyskali największą ilość punktów.
 
7)    punktacja indywidualna „cząstkowa” zamieszczona zostanie po rozegraniu
2-ej Rundy SLP,
 
8)    wykaz finalistów zamieszczony zostanie po przeprowadzeniu wszystkich trzech zawodów eliminacyjnych. 
 
9)    „Finał Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2022/2023”, składać będzie się z dwóch bloków:
a)    Blok I :
- przeprowadzenie wyścigów finałowych z udziałem finalistów, konkurencje wyścigów finałowych, lista startowa zamieszczone zostaną na stronie internetowej KP „Neptun” z tygodniowym wyprzedzeniem.
- dekoracja za wyścigi finałowe: wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy, najlepszych troje w danej kategorii wiekowej, klasyfikacji
K i M otrzymują medale.
 
b)    Blok II :
- uroczyste wyróżnienie finalistów wg niżej przedstawionej klasyfikacji:
 
wyróżnienia dla zawodników w klasyfikacji indywidualnej: (Wszyscy FINALIŚCI – uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów indywidualnych po rozegraniu trzech rund zawodów eliminacyjnych i Finału zawodów pływackich „SLP Edycja 2022/2023” otrzymują Pucharki i Dyplomy. 


 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019