Archiwum aktualności
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO „NEPTUN” – 16 lutego 2018 roku
Szanowni Państwo, Rodzice, Prawni opiekunowie, Zawodnicy, Członkowie Klubu „Neptun.
 
Zgodnie ze Statutem Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Neptun” (§17 pkt.4 § 18 pkt. 1 i 2, § 19 pkt. 1 ppkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, pkt. 2 ) Zarząd Klubu zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu MKS „Neptun”. Walne  zebranie klubu odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku o godzina 18.00 w pierwszym terminie a w przypadku braku kworum o godzinie 18.30 w drugim terminie, w Auli Szkoły Podstawowej nr 11 im. Noblistów Polskich, os. Zachód B 15, Stargard.
 
PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRWOZDAWCZO - WYBORCZEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO „NEPTUN”
w dniu 16 lutego 2018 roku:
 
  1. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności klubu za okres 22.01.2016r. – 15.02.2018r.
  2. Sprawozdanie finansowe za lata 2016, 2017.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Klubu za okres ostatniego walnego zebrania klubu.
  4. Wybór Prezesa Klubu i pozostałych członków Zarządu Klubu.
  5. Wybór Komisji Rewizyjnej Klubu.
  6. Zmiana Statutu Klubu, dostosowanie Statutu do obowiązujących Ustaw, przepisów, regulacji prawnych oraz uaktualnienie zapisów Statutu mających poprawić funkcjonalność Klubu.
  7. Omówienie programu rozwoju i działalności Klubu na najbliższy okres.
  8. Wolne wnioski.
 
Prawo do czynnego udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, ma każdy członek Klubu, który ma uregulowane składki członkowskie na dzień 15.02.2018r.. Członków Klubu, którzy nie ukończyli 16 roku życia, zgodnie z §10 pkt.2  reprezentuje rodzic – prawny opiekun.
Szanowni Państwo, walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze jest najwyższą władzą Klubu. Mając na uwadze dobro Państwa dziecka, zawodnika Klubu Neptun, właściwy rozwój sportowy, możliwość decydowania o składzie Zarządu Klubu, zgłaszania propozycji dotyczących działalności Klubu, rozwoju i rozbudowy Klubu, Zarząd Klubu „Neptun” zaprasza Szanownych Państwo, do czynnego udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu MKS „Neptun”.
 
 
Zarząd
                                                                                                                MKS „Neptun” 
MKS Neptun 31.01.2018 r. 00:03
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019