Archiwum aktualności
INFORMACJA

            Szanowni Państwo, Rodzice, Zawodniczy,

            Zgodnie z Statutem Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Neptun” z siedzibą w Stargardzie, Os. Zachód B 15 do obowiązków każdego członka klubu należy regularne i terminowe płacenie składki członkowskiej (§ 15 pkt. 1 ppkt. 5). Jednocześnie na podstawie cytowanego statutu o wysokości i trybie płacenia składek członkowskich decyduje Zwykłe Walne Zebranie Klubu (§ 19 pkt. 1 ppkt. 9).

         Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w dniu 16 lutego 2018 roku, Członkowie klubu podjęli uchwałę o zwiększeniu składki członkowskiej do kwoty 80,00 zł/m-c, obowiązującej od dnia 01.03.2018r. Składka członkowska w/w określonej wysokości, dotyczy wszystkich zawodników (członków) klubu. Termin płatności składki na dany miesiąc określony został przez Walne Zebranie na 15-tego dane miesiąca.

          Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania obecni Członkowie klubu, jednogłośnie określili zasady i tryb płacenia składek. Składki członkowskie płacone są przez cały okres roku kalendarzowego, dotyczą wszystkich członków klubu (Podstawa: Statut MKS Neptun § 15 pkt. 1 ppkt. 5).

           W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wyrównanie brakującej kwoty oraz wnoszenia składek członkowskich w określonej wysokości i terminie.


Za Zarząd

PREZES MKS "Neptun"
/-/ Ireneusz DROZD

MKS Neptun 27.04.2018 r. 09:18
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019