Archiwum aktualności
Zebranie nadzwyczajne Klubu MKS „Neptun” - 11 grudnia 2019 roku
W dniu 11 grudnia 2019 roku o godzina 18.15 w pierwszym terminie a w przypadku braku kworum o godzinie 18.30 w drugim terminie, w Sali nr 105B (Kawiarenka, I piętro, część sportowa) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Noblistów Polskich, os. Zachód B 15, Stargard, odbędzie się Zebranie nadzwyczajne Klubu MKS „Neptun”.
Prawo do czynnego udziału w Zebranie nadzwyczajne Klubu, ma każdy członek Klubu, który ma uregulowane składki członkowskie na dzień 10.12.2019r.. Członków Klubu, którzy nie ukończyli 16 roku życia, zgodnie z §10 pkt.2 reprezentuje rodzic – prawny opiekun.
Głównym punktem Zebrania nadzwyczajnego jest zmiana nazwy klubu z MKS „Neptun” (Międzyszkolny Klub Sportowy) na KP Neptun (Klub Pływacki), zatwierdzenie Statutu klubu (podyktowane zmianą nazwy klubu) oraz wolne wnioski.
 

                                                       Zarząd
                                                          MKS „Neptun” 
MKS Neptun 10.12.2019 r. 18:19
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019