Archiwum aktualności
„STARGARDZKA LIGA PŁYWACKA – II RUNDA” - 08 marca 2020 roku
1582808249.jpg
     

 


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
 „STARGARDZKA LIGA PŁYWACKA – II RUNDA”
 
 
 
  1. Cel zawodów:
- popularyzacja sportu pływackiego,
- rozwijanie zainteresowań sportowych i rywalizacji w środowisku dzieci i młodzieży,
 
  1. Termin i miejsce zawodów:
Stargard – 08 marca 2020 rok (NIEDZIELA)
Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 11, Os. Zachód B 15
Dane techniczne pływalni:
                        - długość pływalni: 25 m
                        - ilość torów:             6
                        - temperatura wody: 26°C
 
  1. Organizator:
- Klub Pływacki „Neptun”
 
  1.  Współorganizatorzy:
- Urząd Miasta Stargard;
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Noblistów Polskich.
 
  1. Uczestnictwo:
- w zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież, uczniowie stargardzkich i gminnych szkół podstawowych oraz szkół średnich, roczników: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004; 2005; 2006; 2007; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 i młodsi
[dziewczęta (K) i chłopcy (M).
 
  1. Program zawodów:
 
 
02 lutego 2019 rok (Niedziela)
           
godz. 10.00
ZAPISY
godz. 10.30 – 11.00
– ROZGRZEWKA
godz. 11.10
– Rozpoczęcie zawodów
godz. 11.15 – 13.30
ZAWODY
godz. 12.00 – 14.00
- DEKORACJE (podczas rozgrywania zawodów)
godz.  14.15
– Zakończenie zawodów
 
  1. Regulamin:
·         zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP,
oraz „Regulaminem Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2019/2020”;
·         klasyfikacja wszystkich uczestników wg. niżej przedstawionego klucza:
a) młodzież, uczniowie szkół średnich (rocznik 2000 – 2004) - (grupa A) K, M;
b) młodzież i dzieci, uczniowie szkół podstawowych:
- rocznik 2005 – grupa B (K,M);
- rocznik 2006 – grupa C (K,M);
- rocznik 2007 – grupa D (K,M);
- rocznik 2008 – grupa E (K,M);
- rocznik 2009 – grupa F (K,M);
- rocznik 2010 – grupa G (K,M);
- rocznik 2011 – grupa H (K,M);
- rocznik 2012 – grupa I (K,M);
- rocznik 2013 – grupa J (K,M);
- rocznik 2014 i młodsi – grupa K (K,M);
 
·         każdy zawodnik startuje indywidualnie;
·         za każdy start, zawodnik otrzymuje punkty, wg. klucza (1m – 54 pkt,
2m – 52 pkt, 3m – 50 pkt. ,4m – 49 pkt., itd. 50m – 3 pkt.
·         w sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decyzje podejmowane będą w dniu zawodów przez naczelnika zawodów;
 
  1. Konkurencje:
 
1.    100 m – grzbietowym                                  – gr. A (K i M)
2.    100 m – grzbietowym                                  – gr. B (K i M)
3.    100 m – grzbietowym                                  – gr. C (K i M)
4.    100 m – grzbietowym                                  – gr. D (K i M)
5.    100 m – grzbietowym                                  – gr. E (K i M)
6.    50 m – grzbietowym                                    – gr. F (K i M)
7.    50 m – grzbietowym                                    – gr. G (K i M)
8.    25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. H (K i M)
9.    25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. I (K i M)
10.  25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. J (K i M)
11.  25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. K (K i M)
12.  25 m – dowolnym (z przyborami)               – gr. L (K i M)
13. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. A (K i M)
14. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. B (K i M)
15. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. C (K i M)
16. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. D (K i M)
17. 100 m – motylkowym (zawodnicy KP Neptun) – gr. E (K i M)
18. 50 m – motylkowym   (zawodnicy KP Neptun) – gr. F (K i M)
19. 50 m – motylkowym   (zawodnicy KP Neptun) – gr. G (K i M)
 
 
UWAGA:
- Zawodnicy roczników 2011, 2012, 2013, 2014 i MŁODSI mogą startować
     z wykorzystaniem przyborów (deska, makaron) – decyduje zawodnik;
-   Start do wyścigu może odbywać się z wody – decyduje zawodnik.
 
  1. Nagrody:
1)    dekoracje indywidualne dokonywane po rozegraniu konkurencji,
2)    uczestnicy zawodów, we wszystkich grupach dekorowani są wg. niżej podanej zasady:
a)    dekoracja uczniów nie będących zawodnikami (KP „Neptun”)
b)    dekoracja zawodników KP „Neptun,
 
3)    w każdych kolejno rozgrywanych zawodach „Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2019/2020”, wszyscy uczestnicy otrzymują DYPLOMY, za zajęte miejsce
w poszczególnych klasyfikacjach (dekoracjach);
 
4)    w każdych kolejno rozgrywanych zawodach „Stargardzkiej Ligi Pływackiej Edycja 2019/2020”, uczestnicy zajmujący:
·         miejsca I - III w poszczególnych klasyfikacjach otrzymują MEDALE:
o   klasyfikacja medalowa I – dla uczniów nie będących zawodnikami
KP „Neptun”;
o   klasyfikacja medalowa II – dla zawodników KP „Neptun”,

  1. Zasady finansowania:
a)     Koszty organizacyjne ponosi organizator;
b)     Opłatę startową w wysokości 5,00 zł (pięciu) każdy z uczestników dokonuje przed przystąpieniem do zawodów, każdorazowo.
                         
 
 
                                                                              Zapraszamy do udziału w zawodach! 
KP Neptun 27.02.2020 r. 13:12
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019