Archiwum aktualności
INFORMACJA!!!

 Szanowni Państwo, Członkowie, Zawodnicy, Rodzice Klubu Pływackiego NEPTUN.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski, a w konsekwencji zakazem zgromadzeń, spotkań, treningów od dnia 11 marca 2020 roku, zawiesiliśmy wszystkie treningi i zajęcia do odwołania.
W związku z licznymi zapytaniami rodziców odnośnie składki członkowskiej (obowiązku, zawieszenia, upustów) oraz pytań związanych z nierealizowaniem planu szkoleniowego i ewentualnych terminów i sposobów „odrabiania” zajęć, poniżej przedstawiamy stan prawny oraz odpowiadamy na dotychczasowe pytania.
Klub Pływacki „Neptun” swoją działalność opiera przede wszystkim na statucie KP „Neptun” oraz innych ustawach i przepisach określonych przez podmioty i instytucje stanowiące prawo w Polsce.

Zgodnie z zapisami Statutu KP „Neptun” (§ 10 pkt. 1, 2; § 15 pkt. 1 ppkt. 2, 5; § 18 pkt. 1; § 19 pkt. 1 ppkt. 1, 9; § 22 pkt. 2; § 33 pkt. 1,2), o składkach członkowskich wysokości, terminie i formie wpłaty, zwolnień, zawieszeń i ewentualnych upustach, bonifikatach, decyduje Walne Zebranie Klubu Pływackiego „Neptun”. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w dniu 16 lutego 2018 roku, Członkowie klubu podjęli uchwałę odnośnie składek.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, brakiem dokładnej daty lub przybliżonej daty czasu zakończenia stanu epidemii, a jednocześnie przestrzegając zapisów statutu, Uchwały WZSW Klubu, stan prawny wygląda następująco:

a)      Składki wpłacamy na dotychczasowych zasadach;

b)      Wysokość składki od dnia 01.01.2020r. wynosi 100,00 zł/m-c. Składka członkowska w/w określonej wysokości dotyczy wszystkich zawodników (członków);

c)      Zajęcia i treningi rozpoczniemy z chwilą udostępnienia pływalni, lub w formie zajęć i treningów na lądzie z chwilą zakończenia stanu epidemii;

d)     Zajęcia i treningi prowadzić będziemy do chwili zamknięcia dla nas (klubu) pływalni;

e)      Klub nie przewiduje i nigdy nie realizował zajęć i treningów jako „ODRABIANIE”. Wynika to z braku możliwości organizacyjnych, brak wolnych terminów, dni, godzin.

Szanowni zawodnicy, rodzice, członkowie KP „Neptun”, z chwilą powrotu normalnego funkcjonowania, wznowienia treningów i zajęć, w jak najszybszym terminie zorganizowane zostanie Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu. Głównym punktem NWZK będzie omówienie kwestii składek członkowskich. Jedynie Walne Zebranie może przyjąć stosowną uchwałę o zawieszeniu, obniżeniu lub innym sposobie obowiązku regulowania składki członkowskiej.
Takich uprawnień nie posiada Prezes Zarządu KP „Neptun”, Zarząd Klubu. Walne Zebranie Klubu jest uprawnione do podjęcie stosownej uchwały.


Za Zarząd
PREZES KP „Neptun”

/-/ Ireneusz DROZD

KP Neptun 07.04.2020 r. 17:45
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019