Archiwum aktualności
WZNOWIENIE TRENINGÓW I ZAJĘĆ od 01 czerwca 2020 roku.

Szanowni Państwo, Rodzice, Zawodnicy, Członkowie Klubu Pływackiego NEPTUN,

 

            Z dniem 01 czerwca 2020 roku, po długim okresie, wznawiamy treningi i zajęcia
dla czterech grup treningowych – najstarszych zawodników! Zajęcia i treningi realizowane będą dla grup treningowych Pana Zbigniewa Markiewicza, Pana Mateusza Parobca oraz grupy treningowej Pana Daniela Woźniaka i mojej.

PODSTAWA: Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 964 (§6 pkt. 10, ppkt. 3 – dotyczy otwarcia pływalni – niestety nie naszej….)

            W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Klubu Pływackiego „NEPTUN”
od 01 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Wznawiamy treningi i zajęcia na lądzie, które realizować będziemy na obiektach sportowych (boiska szkolne, „Orliki”, tereny zielone), według planu i ustaleń kadry szkoleniowej.

            Pierwsze zajęcia odbędą się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 7
im. Astrid Lindgren, pl. Majdanek 13, o godzinie 17.00. Podczas wszystkich zajęć i treningów obowiązywać będzie przestrzeganie wytycznych i zaleceń określonych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu oraz zgodnie z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa podczas treningów, zajęć sportowych organizowanych przez Klub Pływacki „NEPTUN”, na obiektach sportowych otwartych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

            W związku z wznowieniem treningów przez wybrane grupy treningowe, podjąłem decyzję o odwieszeniu w prawach i obowiązkach członka KP „Neptun”, wszystkich zawodników z grup treningowych nr 1, 2, 3 i 4 z dniem 01 czerwca 2020 roku. W zajęciach, treningach
oraz szkoleniu organizowanym, realizowanym przez klub, mają prawo brać udział jedynie zawodnicy (członkowie) KP „Neptun”, bez możliwości uczestniczenia osób trzecich, postronnych (warunki bezpieczeństwa).

W dniu pierwszych zajęć i treningu, każdy zawodnik zobowiązany będzie dostarczyć podpisane przez rodziców, prawnych opiekunów „Oświadczenie” (zamieszczone na stronie
i Facebooku). Podczas pierwszego spotkania, ustalimy najbliższy plan treningów i zajęć, część tego wspólnego czasu poświęcimy na sprawy organizacyjne.

Do zobaczenia w poniedziałek!!!

             

Z poważaniem

/-/ Ireneusz DROZD

PREZES KP „Neptun”

  
31.05.2020 r. 12:29
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019