Archiwum aktualności
INFORMACJA – „Ferie Zimowe 2021”, 04 – 15 stycznia 2021 roku
1609680310.JPG
INFORMACJA – TRENINGI I ZAJĘCIA KP „Neptun”
W okresie „Ferii Zimowych 2021”
04 – 15 stycznia 2021 roku
 
Zawodnicy, członkowie Klubu Pływackiego „Neptun”, z chwilą ogłoszenia przez Premiera Rządu RP zmiany terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 z dotychczasowego terminu 18 – 29.01.2021r. na wspólny dla wszystkich województw termin, od 4 do 17 stycznia 2021 roku, kadra szkoleniowa klubu podjęła działania mające na celu organizację treningów, zajęć w okresie „Ferii zimowych 2021”.
Opracowany plan treningów i zajęć obejmował wszystkie grupy treningowe klubu. Założenia szkoleniowe przewidywały dwa treningi w wodzie dziennie oraz po jednym treningu na hali sportowe – każdego dnia, dla najstarszych grup, oraz trzy – cztery treningi w wodzie, w każdym tygodniu ferii z najmłodszymi zawodnikami. Nasze założenia i plany zostały zablokowane rozporządzeniami i decyzjami niezależnymi od klubu.
W związku z ogłoszeniem w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (Poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b) – zakaz korzystania z pływalni, z wyłączeniem członków kadry narodowej polskich związków sportowych).
Zarząd Polskiego Związku Pływackiego, Uchwałą nr 131/E/2020 z dnia 22.12.2020 r. powołał do Kadr Narodowych PZP WSZYSTKICH zawodników zarejestrowanych w Systemie Ewidencji Zawodników PZP (posiadających licencje PZP) z rocznika 2011 i starszych. Uchwała oraz listy zawodników powołanych do Kadr Narodowych z poszczególnych OZP i klubów zostały opublikowane na stronie PZP.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisów ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Ministerstwo Sportu wydało komunikat odnoszący się do zgłaszanych wątpliwości
https://www.gov.pl/web/sport/informacja-o-rozporzadzeniu-ministra-edukacji-w-sprawie-obostrzen-w-czasie-ferii(link is external) ).
Jednocześnie PZP, prosi wszystkie OZP i Klubu posiadające Licencję PZP o zapoznanie się z nim i stosowanie do uregulowań prawnych wynikających z wyżej wymienionego Rozporządzenia. 
 
Szanowni Państwo, drodzy Zawodnicy Klubu Pływackiego „Neptun”, wprowadzony rozporządzeniem stan epidemii obejmuje obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określił zasady funkcjonowania – życia, ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy, które dotyczą wszystkich obywateli Polski. Nas jako Klub, Was jako zawodników dotyczą zapisy cytowane powyżej (ograniczenia korzystania z pływalni).
W wyniku podjętej uchwały przez Zarząd PZP, w treningach organizowanych w okresie ferii zimowych, prawo udziału mają jedynie zawodnicy powołani do Kadry Narodowej PZP. Poniżej zamieszczam listę „uprawnionych” do trenowania zawodników KP „Neptun” z rozbiciem na dwie grupy treningowe w okresie od dnia 04.01.2021r. do dnia 15.01.2021r. oraz Plan treningowy obowiązujący w w/w okresie. Zamieszczona lista zawodników KP „Neptun”, jest ostateczna. Lista obejmuje zawodników posiadających licencje PZP, którzy trenowali przed powołaniem do Kadry PZP.
 
Grupa treningowa „A”:
L.p.
Nazwisko i imię zawodnika
Rok urodzenia
Nr Licencji
1.
DROZD Mateusz
1994 / Masters
100816700109
2.
JAGODZIŃSKA Zuzanna
2004 / Pływanie
100816600111
3.
FRYMARKIEWICZ Kacper
2004 / Pływanie
100816700121
4.
PUCIATO Weronika
2004 / Pływanie
100816600126
5.
MALINOWSKI Bartosz
2001 / Pływanie
100816700149
6.
STODOLSKI Igor
2006 / Pływanie
100816700166
7.
OLCZAK Mateusz
2005 / Pływanie
100816700171
8.
PILIPCZAK Wiktor
2006 / Pływanie
100816700172
9.
SMOLARCZYK Wojciech
2006 / Pływanie
100816700180
10.
CZUCZWARA Hanna
2006 / Pływanie
100816600186
11.
KALAGA Karol
2007 / Pływanie
100816700191
12.
BARTECKI Hubert
2006 / Pływanie
100816700192
13.
WYRWICZ Maksymilian
2007 / Pływanie
100816700193
14.
ORŁOWSKI Bartosz
2007 / Pływanie
100816700194
15.
BIELENINIK Hanna
2007 / Pływanie
100816600205
16.
MALKO Wojciech
2006 / Pływanie
100816700220
17.
MAŚLANIK FILIP
2004 / Pływanie
100816700227
Podstawa: Załącznik nr 16 do Uchwały Zarządu PZP nr 131/E/2020 zatwierdzonej w dniu 22.12.2020 r.
 
 
Grupa treningowa „B”:
L.p.
Nazwisko i imię zawodnika
Rok urodzenia
Nr Licencji
1.
LASKOWSKA Katarzyna
2008 / Pływanie
100816600206
2.
MASŁOCHA Szymon
2008 / Pływanie
100816700207
3.
MAŁYSZ Jeremi
2008 / Pływanie
100816700209
4.
OLWERT Karolina
2008 / Pływanie
100816600210
5.
CHRZAN Zuzanna
2008 / Pływanie
100816600211
6.
WOŹNIAK Amelia
2008 / Pływanie
100816600212
7.
TOPORKIEWICZ Maksymilian
2008 / Pływanie
100816700213
8.
JANKIEWICZ Szymon
2009 / Pływanie
100816700215
9.
ŚWIĄTKIEWICZ Oliwia
2009 / Pływanie
100816600216
10.
KAPKA Adam
2009 / Pływanie
100816700217
11.
DROZD Joanna
2008 / Pływanie
100816600218
12.
ORŁOWSKA Celina
2009 / Pływanie
100816600221
13.
GRYGORCEWICZ Maksymilian
2009 / Pływanie
100816700222
14.
GOŁĄB Maria
2008 / Pływanie
100816600224
15.
RASZKA Aleksandra
2008 / Pływanie
100816600225
16.
ZOFIŃSKA Łucja
2009 / Pływanie
100816600228
17.
KOSTECKA Emilia
2010 / Pływanie
100816600229
18.
WARSIŃSKA Julia
2007 / Pływanie
100816600230
19.
JACEWICZ Oliwia
2009 / Pływanie
100816600231
20.
ŁUKASZUK Nela
2010 / Pływanie
100816600232
21
JAKUBCZAK Małgorzata
2010 / Pływanie
100816600233
22.
JUCHNIEWICZ Filip
2010 / Pływanie
100816700234
23.
WOŁYNIEC Jakub
2006 / Pływanie
100816700235
24.
PILIPCZAK Syndia
2010 / Pływanie
100816600236
25.
PUSZCZEWICZ Gromosław
2009 / Pływanie
100816700237
Podstawa: Załącznik nr 16 do Uchwały Zarządu PZP nr 131/E/2020 zatwierdzonej w dniu 22.12.2020 r.
 
 
DATY TRENINGÓW, miejsce treningu
GRUPA „A”
GRUPA „B”
04.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 10.30
10.30 – 12.00
05.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
07.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
08.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
11.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
12.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 10.30
10.30 – 12.00
13.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
14.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
15.01.2021r. - PŁYWALNIA
9.00 – 11.00
10.00 – 12.00
 
Podstawa:
a)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 21 grudnia 2020 r. (Poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b).
b)    Uchwała Zarządu Polskiego Związku Pływackiego nr 131/E/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Kadry Narodowej Polskiego Związku Pływackiego w sportach pływackich.
 
 
KP Neptun 03.01.2021 r. 13:39
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019