Archiwum aktualności
INFORMACJA – TRENINGI I ZAJĘCIA KP „Neptun” w okresie 18 – 31 stycznia 2021 roku
         W związku z ogłoszeniem w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Poz. 91) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b) – zakaz korzystania z pływalni, z wyłączeniem  członków kadry narodowej polskich związków sportowych) – przedłużono do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Uchwała nr 131/E/2020 z dnia 22.12.2020 r. Zarząd PZP, o powołaniu do Kadry Narodowej PZP wszystkich zawodników zarejestrowanych w SEL , nadal obowiązuje. Zarząd PZP powołał do Kadry narodowej 42 zawodników KP „Neptun” Stargard. W dniu 03 stycznia 2021 roku, zamieściłem na stronie klubu imienny wykaz zawodników, którzy mają prawo uczestniczyć w treningach organizowanych przez klub.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zajęć dla pozostałych zawodników KP „Neptun”, z przykrością zmuszony jestem poinformować, że zajęcia i treningi dla pozostałych (niewymienionych zawodników) zostały ZABRONIONE.

Dodatkowo na dzień dzisiejszy, treningi realizujemy jedynie w salce gimnastycznej, z rozbiciem na dwie grupy. Pływalnia SP nr 11, w dalszym ciągu jest zamknięta (awaria wentylacji) od dnia 04.01.2021r. do odwołania.

Jako Prezes Klubu Pływackiego „Neptun”, podjąłem decyzję o ZAWIESZENIU W PRAWACH I OBOWIĄZKACH CZŁONKA ZWYCZAJNEGO KP „NEPTUN” - wszystkich zawodników, członków zwyczajnych będących na ewidencji, którzy nie otrzymali powołania do Kadry Narodowej PZP.

Szczegóły dotyczące zawieszenia:

- zawieszenie w prawach i obowiązkach następuje od dnia 01 stycznia 2021r. do ODWOŁANIA!

- zawieszenie powoduje brak obowiązku, konieczności dokonywania wpłat składki członkowskiej przez okres ZAWIESZENIA;

- z chwilą umożliwienia organizacji zajęć i treningów dla wszystkich zawodników, dzieci i młodzieży zamieścimy stosowny komunikat na stronie internetowej klubu;

- wszystkie wpłaty składek członkowskich za miesiąc STYCZEŃ 2021 dokonane przez zawodników KP „Neptun”, nie będących w Kadrze Narodowej PZP, zostaną przepisane na miesiąc LUTY.

- zawodnicy, którzy zostali powołani do Kadry Narodowej PZP, obowiązani są do uregulowania składki za miesiąc styczeń 2021.  

 

Podstawa:

a)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 21 grudnia 2020 r. (Poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b).

b)    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Poz. 91) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „17 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2021 r.”

c)    Uchwała Zarządu Polskiego Związku Pływackiego nr 131/E/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Kadry Narodowej Polskiego Związku Pływackiego w sportach pływackich.

 

 

 

 

 

PREZES KP „Neptun”

/-/ Ireneusz DROZD

19.01.2021 r. 15:59
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019