Archiwum aktualności
NFORMACJA – TRENINGI I ZAJĘCIA KP „Neptun” w okresie 01 - 14 luty 2021 roku
 

              W związku z ogłoszeniem w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. (Poz. 207) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b) – zakaz korzystania z pływalni, z wyłączeniem  członków kadry narodowej polskich związków sportowych) – przedłużono do dnia 14 lutego 2021 roku.

             Uchwała nr 155/E/2021 z dnia 31.01.2021 r. Zarząd PZP, w sprawie powołania do Kadry Narodowej PZP w sportach pływackich. Zarząd Polskiego Związku Pływackiego powołał Kadrę Narodową PZP w sportach pływackich na okres od dnia 01.02.2021 r. do dnia 14.02.2021r. Do Kadry Narodowej PZP powołani zostali wszyscy zawodnicy posiadających licencję PZP, którzy są zarejestrowani w Systemie Elektronicznym Licencji (SEL).  Dokumentem potwierdzającym przynależność zawodnika KP :Neptun” Stargard do Kadry Narodowej PZP jest licencja zawodnicza wygenerowana z Systemu Elektronicznego Licencji (SEL) w pliku .pdf, na której jest wskazany okres powołania zawodnika oraz uwierzytelniający nr kontrolny SEL nadawany przy pobieraniu dokumentu z sytemu. Na dzień 03.02.2021r. licencję zawodnika PZP w KP „Neptun” posiada 45 zawodników.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zajęć dla zawodników KP „Neptun”, z przykrością zmuszony jestem poinformować, że w zajęciach i treningach organizowanych przez klub n pływalni, mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający licencje PZP. Zawodnicy, w większości dzieci, którzy nie posiadają licencji zawodnika PZP, według zapisów w/w rozporządzenia, uchwały PZP oraz jasno określonego stanowiska Inspektora Powiatowej Stacji Sanitano-Epidemiologicznej w Stargardzie – NIE MAJĄ PRAWA BRAĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH I TRENINGACH realizowanych na pływalni.

W dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym podjąłem próbę uzyskania zgody na udział w treningach i zajęciach pozostałych zawodników KP „Neptun” Stargard, którzy nie posiadają licencji zawodnika PZP. Mimo przedstawianych argumentów, otrzymałem odpowiedź: „Zawodnicy, członkowie KP „Neptun” Stargard, nie spełniający warunków rozporządzenia z dnia 29.01.202r., nie mają prawa…, nie mogą uczestniczyć w treningach i zajęciach organizowanych przez klub, realizowanych na pływalni”.

Podstawa:

a)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 21 grudnia 2020 r. (Poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b).

b)    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Poz. 91) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „17 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2021 r.”.

c)    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. (Poz. 207) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „14 luty 2021 r.”

 

d)    Uchwała Zarządu Polskiego Związku Pływackiego nr 155/E/2021 z dnia
31.01.2021 r.  w sprawie powołania do Kadry Narodowej PZP w sportach pływackich.

 

  

PREZES KP „Neptun”

/-/ Ireneusz DROZD

 

KP Neptun 03.02.2021 r. 16:32
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019