Archiwum aktualności
INFORMACJA - Warunkowe wznowienie Treningów i zajęć w dniu 12.02.2021r.

W związku z 
ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. (Poz. 267) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. ust. 1. pkt. 2, ust. 15,16. pkt. 3),5) – „od 12 lutego, w ścisłym reżimie sanitarny, baseny …. wznowią działalność” – WARUNKOWO UMOŻLIWIONO KORZYSTANIE Z PŁYWALNI DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych, oraz dla zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy….
W związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym Rozporządzeniem, warunkowo na okres dwóch tygodni MOŻEMY realizować treningi i zajęcia ze WSZYSTKIMI ZAWODNIKAMI Klubu Pływackiego „Neptun”.
Wraz z kadrą szkoleniową podjąłem decyzję o zorganizowaniu w dniu jutrzejszym (12 luty 2021r.) treningów i zajęć dla naszych zawodników, którzy dotychczas nie mogli uczestniczyć w treningach i zajęciach na pływalni.
Poniżej przedstawiam Plan zajęć w dniu 12.02.2021r.
- godzina 15.00 – 16.45 – Trening dla Grupy 1
- godzina 15.30 – 16.45 – Trening dla Grup 2, 3 i 4
- godzina 16.45 – 17.30 – Trening i zajęcia Grup 5 (zawodnicy realizujący treningi i zajęcia w dniach tygodnia ŚRODA, CZWARTEK – godzina 18.15 – 19.00)
- godzina 17.30 – 18.15 – Trening i zajęcia Grup 5 (zawodnicy realizujący treningi i zajęcia w dniach tygodnia ŚRODA, CZWARTEK – godzina 19.00 – 19.45)
– Trening i zajęcia Grupy 6 (proszę o kontakt z Panem Zbigniewem MARKIEWICZEM).
 
Podstawa:
a)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 11 lutego 2021 r. (Poz. 267) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. ust.1. pkt. 2, ppkt. b), ust.15,16 ppkt 3), 5).
b)      Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. (Poz. 207) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „14 luty 2021 r.”
c)      Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Poz. 91) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „17 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2021 r.”.
d)     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 21 grudnia 2020 r. (Poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 10. 1. Pkt. 2, ppkt. b).
e)      Uchwała Zarządu Polskiego Związku Pływackiego nr 155/E/2021 z dnia
31.01.2021 r.  w sprawie powołania do Kadry Narodowej PZP w sportach pływackich.
 
 PREZES KP „Neptun”
/-/ Ireneusz DROZD
KP Neptun 11.02.2021 r. 22:40
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019